Log in

Vytautas Butkus

Trys kubai

Edukacinė platforma formaliam švietimui, įtraukianti vaikus į mokymosi procesą žaidžiant kompiuterinį žaidimą Minecraft.

Problem

Per pastaruosius kelis dešimtmečius technologinis progresas stipriai pranoko pokyčius švietimo sistemoje. Atotrūkis didėja tarp technologijų pilnos moksleivių kasdienybės ir tarp pasenusių mokymo metodų ir priemonių. Šių visuomeninių veiksnių išdava yra mažėjantis mokinių suinteresuotumas ir motyvacija pamokų metu bei prastėjantys pasiekimai. Pagal tarptautnius PISA 2015 moksleivių gebėjimų tyrimo rezultatus atsiliekame tiek nuo EBPO vidurkio, tiek ir nuo artimiausių kaimyninių šalių.

Solution

Mes kuriame edukacinę platformą Minecraft kompiuteriniame žaidime. Šios platformos pagalba formalaus švietimo mokomasis turinys yra perkeliamas iš vadovėlių į žaidimo aplinką. Minecraft žaidime moksleiviai gali susipažinti su naujomis temomis arba spręsti uždavinius, susijusius su klasėje išmokta medžiaga. Užduočių tikrinimas yra automatizuotas, tad mokytojai gali daugiau dėmesio skirti moksleiviams. Šis metodas didina moksleivių susidomėjimą mokytis ir padeda geriau išmokti pamokų turinį.

Website Blog

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.