Log in

Odeta Intė

Tėvai tariasi taikiai- 3T

Bendratėvystės įrankis mobili aplikacija “Tėvai tariasi taikiai”- arba 3T, skirta gerinti skyrium nuo vaiko gyvenančių tėvų tarpusavio bendravimą.

Problem

Kasmet Lietuvoje santuoką nutraukia 8500 porų, kuriose auga beveik 7000 vaikų. Kas antras vaikas išgyvena konfliktines skyrybas. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaiko įtraukimas į tarpusavio konfliktus, jam daro psichologinę, emocinę, socialinę ekonominę žalą.

Manipuliavimas vaiku, neleidimas bendrauti, tam tikrų vaidmenų priskyrimas: vertimas šnipinėti, perduoti įžeidžiančias žinutes, rinkti įrodymus, vertimas rinktis - toks tėvų elgesys prilyginamas vaiką žalojančiam elgesiui. Vien 2019 metais vaiko teisių tarnyba 86 atvejais nustatė I grėsmės lygį, ir net 7 – II tai reiškia, kad šie vaikai dėl tėvų nesutarimų buvo paimti iš namų. Nevykdomi teismų sprendimai, skundai, įvairių institucijų įtraukimas, neteisėtai išvežami, neišlaikomi vaikai - visa tai sąlygoja ne tik vaikų, bet ir tėvų būsenos, darbo rezultato prastėjimą, kyla grėsmė netekti darbo. Auga skurdo, nepritekliaus, atskirties tikimybė.

Solution

Įrankis 3T padės tėvams išmokti bendrauti, planuoti, spręsti klausimus susijusius su vaiku.

Mobilią aplikaciją sudarys keturios dalys:
● Kalendorius ir finansų skiltis padės susitarti dėl vaiko bendravimo su tėvais laiko, vietos, lengviau derinti sutartos tvarkos pakeitimus, finansų skiltis - planuoti su vaiko poreikiais susijusias išlaidas, nereikės rinkti sąskaitų ir įrodinėti, kad reikia.
● Žinučių ir vaizdo skambučių paslaugos taikant dirbtinį intelektą padės tėvams išmokti atpažinti žodžius kurie gali įžeisti, sukelti konfliktą.
● Esant reikalui su palydėjimo pagalba (mediatoriaus, socialinio darbuotojo, ar kito specialisto) prisitaikyti prie pasikeitusių vaidmenų. Išlikti vaiko tėvais.
● Užtikrinti vaiko saugią vaikystę dvejuose namuose.
● Mažinti verslo kaštus (darbingi tėvai) ir viešųjų paslaugų poreikį bei išlaidas.

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.